Thursday, July 18th, 2024

Statinet


De siste tiårs revolusjoner innen datakraft har gjort avanserte statistiske metoder tilgjengelige for et bredt publikum også utenfor de matematiske miljøene. Dette har gitt forskere innen medisin og helsefag en rekke nye og kraftige verktøy, men samtidig også gitt betydelige utfordringer når det gjelder hvordan metodene i praksis skal anvendes, og hva vi kan tolke fra resultatene.

StatiNet ble startet opp våren 2000, og høsten 2003 ble vi en del av Smerud Medical Research gruppen. Med utspring i forskingsmiljøet innen medisinsk statistikk ønsker vi å gjøre kunnskap om statistiske metoder tilgjenglig for forskere og andre brukere av statistiske rutiner.

En viktig arbeidsoppgave er vår deltagelse i kursene i medisinsk statistikk via internet. Kursene arrangeres som en del av kursporteføljen til Legers videre- og etterutdanning. Det første kurset, Innføring i statistikk via Internett, ble første gang holdt i 1998, og siden dette er kursporteføljen utvidet til seks kurs. Hele tiden med et tett samarbeid med Den norske Legeforening.

Les mer om StatiNet.