Tuesday, May 21st, 2024

Systemkrav


Hva slags maskin og programvare trenger du for kurset?
For å kunne ta kursene Innføring i Statistikk over Internett – Del I & Del II, Varians- og regresjonsanalyse, Tabellanalyse og logistisk regresjon, Levetidsanalyse, og Analyse av flernivå- og longitudinelle data, må man ha statistikkpakken SPSS installert.

SPSS Base vil være tilstrekkelig for å kunne gjennomføre innføringskurset – del I, og også det aller meste av del II. For å kunne gjennomføre de videregående kursene – Regresjon og variansanalyse, Tabellanalyse og logistisk regresjon, Levetidsanalyse, og Analyse av flernivå- og longitudinelle data – bør man ha SPSS Advanced Models installert.

SPSS versjon 14 eller nyere kan brukes i kursene; det kan tenkes at tidligere versjoner av SPSS også vil fungere, men dette er noe vi ikke kan garantere.

Erfaringsmessig bruker de fleste deltakerne SPSS for Windows, men det er også mulig å gjennomføre kursene med SPSS for Mac. Det er fint om Mac-brukere lagrer SPSS-resultater i pdf-format.

Hva slags PC-kunnskaper trenger du for kurset?
Vi forutsetter at du selv får satt opp PC’en og opprettet internett-forbindelsen, ettersom vi dessverre ikke har ressurser til å drive generell dataopplæring eller hjelp. Videre vil vi også forutsette at dere har grunnleggende PC-kunnskaper (som kjennskap til hvordan man åpner en internettside, bytter mellom ulike programmer i Windows, sender e-post o.l.), men når det er sagt vil vi så langt vi kan prøve å hjelpe til med å løse de problemene som eventuelt oppstår under kurset. Dette gjelder både faglige og datarelaterte spørsmål, så det er bare å ta kontakt per e-post hvis du skulle få noen vansker.